MİSYONUMUZ


Çevreye saygılı olmak, kalite ve sağlamlığı temin etmek müşteri memnuniyetini artırmak, mükemmelliği yakalamak, sağlık ve emniyeti her zaman ön planda tutmak güvenirliği koruyarak dinamik ve hızlı çalışma performansını azimle sürdürmek, yeniliklere açık sürekli gelişme içinde olmaktır. Ayrıca çalıştığımız firmalara çözüm ortağı olabilmek temel amaçlarımızdan biridir.

VİZYONUMUZ


Çağdaş yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren,insanların yaşam alanlarına kaliteli ve güvenilir hizmet sunan mimari,estetik,sağlamlık ve ekonomiyi ön planda tutan,kaliteli üretim ve yaşanabilir çevre yaratma çabasında olan firmamız ;

Yapı alanında kalıcı ve yaratıcı çözümler sunan bir kuruluştur.

FELSEFEMİZ


AKARYAP inşaat olarak, bugüne kadar imza attığımız örnek gösterilen projelerimizle sadece bugünü değil, yarını da düşünen üstün nitelikli yaşam alanları kuruyoruz. Yaptığımız her işte toplumsal değerlere büyük önem veriyoruz.

Günümüzde konut ihtiyacı olan insanların sektör içerisinde karşılaştıkları zorlukların bilincinde olan şirketimiz müşterilerimize her türlü garantiyi vermekten çekinmemekte ve yüklendiği projeleri eksiksiz olarak teslim etmek amacıyla azami gayret göstermektedir. Bu amaçta kendini yenileyerek hizmetlerine devam etmektedir.

PRENSİPLER


Sürdürülebilir olmalı…

AKARYAP İnşaat olarak, tüm projelerimizde yaptığımız imalatlarda bakımı kolay ve ömrü uzun hizmet alanları tasarlayarak ev sahibi olan müşterilerimizin aidat, bakım masrafı ve benzeri yükümlülüklerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

Yapılırken değerlenmeli…

AKARYAP İnşaat olarak, proje alanlarını ‘gelişen bölgeler’den tercih ediyoruz. Projeye yatırım yapan müşterilerimizin inşaat süresi boyunca bölgenin değer kazanması sebebiyle daha fazla kazanç sağlamasını hedefliyoruz.

Verimli iç tasarım…

AKARYAP İnşaat olarak, proje tasarımlarımızda her metrekarenin hesabını yaparak, tüm alanlarımızda verimli kullanım gözetiyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluştururken kilometre taşlarımız;

  • Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak
  • Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak
  • Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek
  • Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak
  • Yaratılan çalışma ortamı ile takım çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak
  • Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak